Ημερομηνία έναρξης

01.12.2021

Διάρκεια:

24 μήνες

Χρηματοδοτείται από:

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τομέας:

Συνεργασίες στην εκπαίδευση ενηλίκων

Προτεραιότητες του έργου:

  • ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: Ένταξη και πολυμορφία σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού
  • ADU: Βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών και του λοιπού προσωπικού της εκπαίδευσης ενηλίκων
  • ADU: Βελτίωση της διαθεσιμότητας ευκαιριών μάθησης υψηλής ποιότητας για ενήλικες

Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2020-2025, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας του FRA του 2014, θέτει σε υψηλή προτεραιότητα τον τερματισμό της έμφυλης βίας και την αμφισβήτηση των στερεοτύπων φύλου, επισημαίνοντας ότι η έμφυλη βία αποτελεί συνεχή απειλή για την ευημερία των γυναικών.

Η πρόληψη της έμφυλης βίας και η κατάρριψη των στερεοτύπων φύλου και στις 5 συμμετέχουσες χώρες (Ολλανδία, Κύπρος, Βέλγιο, Ελλάδα και Αυστρία) αποτελεί μείζον ζήτημα, ιδίως τώρα όπου τα λουκέτα προκειμένου να περιοριστεί ο κορονοϊός, οδήγησαν σε έξαρση των αναφορών ενδοοικογενειακής βίας σε ολόκληρη την ΕΕ (EIGE, 2020).

Το έργο προβλέπει να εργαστεί προς την κατεύθυνση μιας ολιστικής προσέγγισης για την πρόληψη της έμφυλης βίας μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων ένταξης που θα ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των γυναικών και των ανδρών που ζουν σε αγροτικές περιοχές, καθώς και τις ικανότητές τους να ενεργούν ως ενεργά παρευρισκόμενοι και παράγοντες αλλαγής και να επηρεάζουν τις κοινότητές τους για την αντιμετώπιση συμπεριφορών που σήμερα θεωρούνται φυσιολογικές.

Το “UNROOT” θα εμπλέξει άμεσα ενήλικες γυναίκες και άνδρες σε αγροτικές περιοχές που δεν έχουν την ίδια πρόσβαση με τους αντίστοιχους φορείς σε αντίθεση με τα αστικά κέντρα, ώστε να συμμετάσχουν σε σχετικές δραστηριότητες, καθώς και εργαζόμενους υποστήριξης ενηλίκων και εκπαιδευτές που ασχολούνται στενά με το θέμα της έμφυλης βίας και υποστηρίζουν γυναίκες σε αγροτικές και μη αστικές περιοχές.

Το UNROOT θέτει μια σαφή μεθοδολογική και στρατηγική πορεία για την ανάπτυξη πόρων για την πρωτογενή πρόληψη της έμφυλης βίας.

Ομάδες που στοχεύει το έργο:

  1. . Ενήλικες γυναίκες και άνδρες σε αγροτικές περιοχές
  2. Εργαζόμενοι υποστήριξης ενηλίκων και εκπαιδευτές που ασχολούνται με το θέμα της έμφυλης βίας
  3. Κοινοτικοί ηγέτες/ενδιαφερόμενοι φορείς