Startdatum:

01.12.2021

Duur:

24 maanden

Gefinancierd door:

Erasmus+ programma van de Europese Commissie

Maatregel:

Samenwerkingspartnerschappen in het volwassenenonderwijs

Projectprioriteiten:

  • HORIZONTAAL: inclusie en diversiteit op alle gebieden van onderwijs, opleiding, jeugd en sport
  • ADU: Verbetering van de competenties van onderwijzers en ander personeel in het volwassenenonderwijs
  • ADU: Verbetering van de beschikbaarheid van hoogwaardige leermogelijkheden voor volwassenen

De EU-strategie voor gendergelijkheid 2020-2025, gebaseerd op de resultaten van de enquête van 2014 door FRA, geeft hoge prioriteit aan het uitbannen van GBV en het aanvechten van genderstereotypen, en wijst erop dat GBV een voortdurende bedreiging vormt voor het welzijn van vrouwen.

De preventie van GBV en het uitbannen van genderstereotypen in alle 5 deelnemende landen (Nederland, Cyprus, België, Griekenland en Oostenrijk) is een groot probleem, vooral nu de lockdowns om het coronavirus in te dammen, hebben geleid tot pieken in meldingen van huiselijk geweld in de hele EU (EIGE , 2020).

Het project beoogt te werken aan een holistische benadering om GBV te voorkomen door middel van verschillende integratieactiviteiten die de kennis en vaardigheden van vrouwen en mannen die in plattelandsgebieden wonen, zullen opbouwen, evenals hun competenties om op te treden als actieve omstanders en aanjagers van verandering en hun gemeenschappen te beïnvloeden om genormaliseerd gedrag aan te pakken

“UNROOT” zal direct volwassen vrouwen en mannen in plattelandsgebieden betrekken die niet dezelfde toegang hebben als hun stedelijke tegenhangers om deel te nemen aan relevante activiteiten, evenals volwassen hulpverleners en trainers die nauw samenwerken met het onderwerp GBV en vrouwen op het platteland en niet-stedelijke plaatsen.

UNROOT zet een duidelijk methodologisch en strategisch pad uit voor het ontwikkelen van middelen voor de primaire preventie van gendergerelateerd geweld.

Doelgroep:

  1. Volwassen vrouwen en mannen op het platteland
  2. Volwassen hulpverleners en trainers die werken met het onderwerp GBV
  3. Gemeenschapsleiders/belanghebbenden