Coordinator:

Stichting Vrouw en Welzijn / Netherlands

Type van de organisatie: Foundation

Contact persoon: 

Stichting Vrouw en Welzijn is een in Nederland gevestigde non-profit NGO die zich al bijna 20 jaar bezighoudt met maatschappelijke vraagstukken. Het behandelt zaken van maatschappelijk belang zoals eerste- en tweedelijns gezondheidszorg, vrijwilligerswerk, opleidingen, re-integratietrajecten, mediation & life coaching. Stichting Vrouw en Welzijn heeft een interessant trainingsaanbod voor beleidsmedewerkers, professionals en vrijwilligers in de zorg & welzijn.

Partners:

SYNTHESIS Center for Research and Education / Cyprus

Type van de organisatie: Onderzoeksinstituut/centrum

Contact persoon: 

SYNTHESIS Centrum voor Onderzoek en Onderwijs is een vooruitstrevende organisatie die projecten met maatschappelijke impact initieert en uitvoert, met een focus op sociale inclusie. SYNTHESIS heeft HUB NICOSIA opgericht en beheerd, een educatief centrum en een gemeenschap van organisaties met culturele, ecologische en sociale doelstellingen voor sociale cohesie en innovatie. Het ontwikkelt trainingsprogramma’s die de vaardigheden en competenties verbeteren van kansarme mensen, zoals NEET-jongeren, jongeren met een migranten-/vluchtelingachtergrond, jonge vrouwen, jongeren en jongvolwassenen met leer- of emotionele moeilijkheden, mensen met een handicap en andere het risico van sociale uitsluiting.

SYNTHESIS heeft erkende ervaring op het gebied van onderzoek, beleid en evaluatie, aangezien het diensten heeft geleverd aan de Europese Commissie, gouvernementele, niet-gouvernementele en particuliere instellingen.

Welcome Home International / Belgium

Type van de organisatie: Niet-gouvernementele organisatie/vereniging

Contact persoon: 

Welcome Home International is een kleine NGO die in maart 2018 werd opgericht, geïnspireerd door vrijwilligerswerk en tegelijkertijd veel vluchtelingen in hun huizen opvangde. Als organisatie is hun filosofie dat integratie tweerichtingsverkeer is. Ze zoeken naar innovatieve methoden om vluchtelingen en asielzoekers te ondersteunen die in onze samenlevingen aankomen. Ze implementeren en ontwerpen praktische projecten om uitnodigende omgevingen te creëren waar nieuwkomers en leden van de lokale gemeenschap de tools en informatie kunnen verwerven die nodig zijn om integratie op een natuurlijke manier te laten verlopen.

Welcome Home International is een expert in het creëren van cursusinhoud voor vluchtelingen en migranten en ondersteunt bij het verwerven van de doeltalen Frans, Nederlands en Engels.

SYMPLEXIS /Greece

Type van de organisatie: Niet-gouvernementele organisatie/vereniging

Contact persoon: 

Symplexis is een non-profitorganisatie die zich richt op het verbeteren van de sociale cohesie, het dienen van de moderne behoeften van bevolkingsgroepen die het risico lopen op sociale uitsluiting en het bevorderen van mensenrechten. Symplexis probeert geïntegreerde en duurzame programma’s te ontwerpen en uit te voeren, zodat specifieke populaties in de rand of buiten de arbeidsmarkt er (weer) toegang toe kunnen krijgen. Dergelijke programma’s vereisen een door de begunstigden gestuurde aanpak, rekening houdend met de vele speciale kenmerken en behoeften van verschillende kwetsbare doelgroepen. Het bestrijden van relevante stereotypen, het verlichten van discriminatie op grond van geslacht en het cultiveren van een gevoel van respect en acceptatie van diversiteit vormen de specifieke doelstellingen van alle relevante interventies.

Symplexis is kwaliteitsgericht en past een specifieke set normen toe op alle uitgevoerde activiteiten. Deze set van normen omvat niet alleen projectgerelateerde regels en benchmarks, maar ook een gedragscode voor de projectteamleden en alle professionals die betrokken zijn bij het ontwerp en de uitvoering van het project.

Austrian Association of Inclusive Society (AIS) / Austria

Type van de organisatie: Niet-gouvernementele organisatie/vereniging

Contact persoon: 

De Oostenrijkse Vereniging van Inclusieve Samenleving (AIS) is een niet-gouvernementele onderzoeksorganisatie gevestigd in Wenen, Oostenrijk. AIS heeft tot doel de situatie te verbeteren van mensen met sociale, economische, educatieve achterstanden (zoals mensen in armoede, vluchtelingen, immigranten) en handicaps (lichamelijk, zintuiglijk, intellectueel) op alle gebieden van het sociale, culturele en educatieve leven. AIS werkt aan de aanpassing en inclusie van mensen aan de sociale, educatieve, technologische en fysieke omgeving door verbetering van hun communicatieve en sociale vaardigheden en uitwisseling van ervaringen.